Polish Czech English French German

Szukaj

SPRAWOZDANIE Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 29 kwietnia 2016r. do 1 czerwca 2016r.

Jedlina-Zdrój, 1.06.2016r.

BM.0057.5.2016

S P R A W O Z D A N I E
Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój
z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta
w okresie od 29 kwietnia 2016r. do 1 czerwca 2016r.

Gospodarka komunalna i inwestycje:
1. Ogłoszono przetarg na zadanie pn. "Budowa bieżni lekkoatletycznej i skateparku wraz z zapleczem sanitarnym przy boisku przyszkolnym w Jedlinie-Zdrój" w ramach ”Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2018”.
2. Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina-Zdrój.”
3. Zlecono wykonanie nakładki asfaltowej wraz z warstwą wiążącą i podbudową na odcinku łączącym ulicę Słowackiego z osiedlem przy ul. Sikorskiego – ok. 300 m2.
4. Zmodernizowano (wyłożono kostką) dojazd do posesji przy ulicy Kościelnej 5 i 7
5. Poprawiono chodnik przy placu ulicy Piastowskiej (obok Kościoła i przy budynku agencji PKO )
6. Wykonano ścieżkę spacerową łączącą Plac Zwycięstwa z ulicą Chałubińskiego
7. Zamontowano w centrum miasta ozdobne słupki i tabliczki z nazwami ulic.
8. Sporządzona została diagnoza w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój, wyznaczono obszar rewitalizacji, którego granice zostały przedstawione na zorganizowanym spotkaniu z mieszkańcami.
9. Złożony został do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wniosek o dotację na organizację konferencji.
10. Ogłoszony został konkurs na najładniej ukwiecone okno lub balkon.
11. Wyłoniono wykonawcę na modernizację kaplicy cmentarnej.
12. Podpisano umowę na prace projektowe dla adaptacji 8 pomieszczeń na lokale socjalne. Projekty posłużą do złożenia wniosku w ramach programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
13. Wykonano nowe nasady roślin na skwerze w Jedlince.
14. Na bieżąco koszone są tereny zielone i trwa sprzątanie miasta.
15. Odnawiane są elementy małej architektury.
III. Spotkania:
1. Uczestniczyłem w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
2. Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i bezpieczeństwa na terenie Gminy.
3. Wziąłem udział w spotkaniu z dyrektorami podległych jednostek w celu omówienia bieżących spraw.
4. Spotkałem się z Prezesem P.H.U. Komunalnik sp. z o.o. w celu omówienia zasad realizacji umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój.
5. Uczestniczyłem w spotkaniu z Dyrektorem wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w sprawie modernizacji oświetlenia na terenie miasta.
6. Uczestniczyłem w Walnym Zgromadzeniu WZWiK w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015.
7. Spotkałem się z Burmistrzem Miasta Głuszycy w sprawie ustalenia wspólnej koncepcji zaprojektowania i budowy ciągu pieszo – rowerowego łączącego obie gminy.
8. Zostałem zaproszony na podsumowanie cyklu spotkań dla dzieci „Biegaj w Jedlinie”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Biegowe.
9. Spotkałem się z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w celu omówienia planów w zakresie dalszej odbudowy brzegów rzeki –Jedlinka.
10. Spotkałem się z Dyrektorem Polskich Linii Kolejowych oraz Prezydentem Wałbrzycha w sprawie omówienia harmonogramu remontów na trasie linii kolejowej odcinka Wałbrzych Główny - Jedlina-Zdrój.

 

 

 

 

 


III Przeciwdziałanie bezrobociu:

1. W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego (do września 2017 r.)
b. dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych (do lutego 2017 r.)
c. jedna osoba na stanowisku pomoc administracyjna (do lutego 2017r.)
2. W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:
a. trzy osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych ( dwie osoby do września 2016r., jedna osoba do sierpnia 2016r.)
3. W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.
4. Staż w Urzędzie Miasta odbywają dwie osoby, jedna na stanowisku gońca, druga na stanowisku pomoc administracyjna.
5. Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 215 osób bezrobotnych, w tym 106 kobiet; z prawem do zasiłku jest 48 osoby w tym 28 kobiet.
V Sprawy różne:
1. 225 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęto od Mszy Św. sprawowanej w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie mieszkańcy udali się pod Miejski Obelisk, gdzie przedstawiciele samorządu, szkół, jednostek gminnych, stowarzyszeń oraz innych instytucji złożyli kwiaty, upamiętniając to ważne dla historii naszego kraju wydarzenie.
2. W dniach 16-17 maja br. w Hotelu Jedlinka w Jedlinie – Zdroju odbyła się dwudniowa, ogólnopolska konferencja podsumowująca pilotażowy program opalania mieszkań tzw. „Błękitnym węglem”, a jej wiodącym tematem była poprawa stanu jakości powietrza w Polsce.
3. 20 maja br. w Zamku Książ odbyła się Gala Finałowa Plebiscytu Gospodarczego „Muflony 2015”. Jedlina – Zdrój zdobyła 2 miejsce w kategorii Najlepsza Gmina w Aglomeracji Wałbrzyskiej.
4. W dniu 20 maja mieszkańcy ulicy Marii Dąbrowskiej zorganizowali po raz drugi „Święto swojej ulicy”.
5. W niedzielę 22 maja 2016r. w Jedlinie – Zdroju odbył się 3 Wodociągi Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój, którego trasa przebiega przez najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Biegacze mięli do pokonania ponad 23 km. Udział w imprezie wzięło ponad 500 osób z całego kraju.
6. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju w dniu wczorajszym obchodziła uroczystość Dnia Patrona.
 

Dodatkowe informacje