Polish Czech English French German

Szukaj

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta w okresie od 10 listopada 2016r. do 30 listopada 2016r.

Jedlina-Zdrój,30.11.2016r.

BM.0057.10.2016

S P R A W O Z D A N I E

Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta

w okresie od 10 listopada 2016r. do 30 listopada 2016r.

 

I  Inwestycje i gospodarka komunalna:

1.      Złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o płatność dot. inwestycji pn. „Budowa bieżni prostej o dł. 100 m, skateparku oraz budynku zaplecza przy ul. Kłodzkiej.

2.      Złożono wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne (tzw. scalanie gruntów) na 2017 rok. pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju.

3.      Uzupełniono brakujące elementy progów zwalniających przy ul. Poznańskiej oraz Jana Pawła II, a także uzupełniono znaki drogowe.

4.      Zamontowano lustro przy ulicy Kłodzkiej 32

5.      Wykonano nakładkę asfaltową przy ulicy Dąbrowskiej.

6.      Na ulicy Krótkiej i Górniczej wykonano sieć kanalizacji sanitarnej.

7.      Trwają roboty budowlane polegające na odwodnieniu budynku Centrum Kultury oraz przyłączeniu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

8.      Nieruchomość gminna przy ul. Kłodzkiej 44 została podłączona do kanalizacji sanitarnej.

9.      Podpisano akt notarialny przekazujący działki wzdłuż ulicy Kłodzkiej, na których przebiega ścieżka pieszo-rowerowa, co pozwoliło na prowadzenie dalszych uzgodnień z Urzędem Wojewódzkim.

10.  Zmieniony Program Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój przyjęty Uchwałą Nr XXII/129/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 listopada 2016 r. został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i wpisany na listę pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji gmin Województwa Dolnośląskiego.

11.  Trwa aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

12.  Na bieżąco monitorowane są warunki pogodowe i podejmowane działania w zakresie zimowego utrzymania dróg

13.  Na bieżąco prowadzone są prace porządkowe – przycinanie gałęzi, zbieranie liści, zamiatanie ulic, posypywanie chodników.

 

 

 

II. Spotkania:

1.      Spotkałem się z Nadleśniczym Lasów Państwowych w sprawie podjęcia wspólnych działań dotyczących zagospodarowania dróg leśnych na terenie gminy oraz planów na przyszły rok.

2.        Uczestniczyłem spotkaniach dot. uzgodnień w sprawie Studium Wykonalności dla projektu zadania: Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina-Zdrój.

3.         Spotkałem się z Przedstawicielami firmy 3M, oraz z przedstawicielami WZWiK w sprawie renowacji sieci wodociągowej przy ul. Chrobrego i Słowackiego w Jedlinie-Zdroju metodą aplikacji 3M.

4.        Spotkałem się z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego Cezarym Przybylskim                             w sprawie planów inwestycyjnych w spółce Uzdrowisko Szczawno-Jedlina.

5.        Spotkałem się z pełnomocnikiem Energia Polska S.A. w sprawie projektów energetycznych                 w gminie Jedlinie-Zdrój.

6.        Spotkałem się z Komendantem Komisariatu Policji w Głuszycy w sprawie omówienia bieżących spraw i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Gminy.

7.        Spotkałem się z zastępcą dyrektora wałbrzyskiego oddziału firmy „Tauron Dystrybucja” w celu  omówienia bieżącej współpracy oraz oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED    w oświetleniu ulici dróg.

8.        Uczestniczyłem w Zarządzie Wałbrzyskiego  Związku Wodociągów i Kanalizacji na którym omówiono zmiany budżetowe.

III Przeciwdziałanie bezrobociu:

1.      W ramach prac interwencyjnych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.              dwie osoby na stanowisku robotnika gospodarczego  (do września 2017 r.)

b.             dwie osoby na stanowisku ogrodnika terenów zielonych ( do września 2017r. oraz do lutego 2017 r.)

c.              jedna osoba na stanowisku pomoc  administracyjna (do lutego 2017r.)

2.      W ramach robót publicznych zatrudnione obecnie są w Urzędzie Miasta:

a.       Jedna osoba na stanowisku robotnika gospodarczego (do listopada 2016r.))

3.      W ramach prac społecznie-użytecznych, średnio 20 osób w miesiącu  uprawnionych do pobierania świadczeń z pomocy społecznej wykonuje proste prace porządkowe na terenie miasta.

4.       Staż w Urzędzie Miasta odbywają cztery osoby, jedna na stanowisku gońca, trzy osoby na stanowisku pomoc administracyjna.

5.      Aktualnie w Gminie Jedlina-Zdrój zarejestrowanych jest 143 osoby bezrobotne, w tym                  82  kobiety; z prawem do zasiłku jest 40 osoby w tym  23  kobiet.

 

IV Sprawy różne:

 

1.      Z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń oraz mieszkańcy miasta uczestniczyli we Mszy Św. sprawowanej                             w intencji Ojczyzny; złożono kwiaty na Miejskim Obelisku a uroczystość uświetnił występ uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Miejskiego. Popołudnie w mieście można było uczcić w  restauracjach i kawiarniach, które na ten dzień przygotowały specjalną promocję kulinarną pod hasłem: „Niepodległość uczcić ze smakiem Jedliny”.

2.      W dniu 20 listopada 2016r. w Hotelu „Słowik” odbyła się uroczystość – Jubileuszy Par Małżeńskich. Udział w niej wzięło 31 par, które obchodziły okrągłą rocznicę pożycia. Medal Prezydenta RP za 50 lat wspólnego życia otrzymały 2 pary.

3.      Kacper Gut – absolwent Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II otrzymał stypendium naukowe  w wysokości 3 tys. zł., które przyznała Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w ramach Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Gala odbyła się we Wrocławiu, a stypendia otrzymało 23 gimnazjalistów z Województwa Dolnośląskiego.

4.      W dniu 23 listopada br. na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej   w Jedlinie-Zdroju, odbył się finał imprezy „Biegaj w Jedlinie” - Edycja Jesień 2016r. realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego w 2016 roku.

5.      28 listopada br. w Serwisie Samorządowym PAP opublikowany został ranking gmin dotyczący migracji ludności w 2015 roku. Jedlina – Zdrój znalazła się na 214 miejscu w Polsce i na 1 miejscu w Powiecie Wałbrzyskim w zakresie napływu ludności. W naszym mieście napływ ludności na 1000 mieszkańców wyniósł 16,10,  odpływ – 9,86, a saldo migracji jakie Jedlina – Zdrój osiągnęła w ubiegłym roku wyniósł 6,24.

6.      Burmistrz Miasta wraz z ekspertami z zakresu zdrowego trybu życia zaprasza wszystkich zainteresowanych w wieku 50+ na warsztaty „Piramida  zdrowia”.

Dodatkowe informacje