Polish Czech English French German

Szukaj

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

 

Adres:

ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina-Zdrój

Telefony:

74 84 55 215; 74 84 55 216; 74 88 55 054; 74 88 55 269

FAX: 74 85 10 980

Godziny pracy Urzędu Miasta:

w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00

Adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefony:

 

Stanowisko Urząd Miasta Jedlina- Zdrój

Imię i nazwisko

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

Burmistrz Miasta

Leszek Orpel

11

 

Zastępca Burmistrza Miasta

Romuald Wysocki

14

 

Skarbnik Miasta

Marzena Wróbel

10

 

Sekretarz Miasta

Iwona Kupiec-Darmetko

10

 

Biuro Obsługi Klienta

Anita Turczyk/zastępstwo Michał Gabrysiak

10

748455215

748455216

748455054

748855269

Podinspektor ds. obsługi Kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji Oświaty Miejskiej

Karolina Kacprzyk

11

748510951

Inspektor ds. dzierżawy i najmu  nieruchomości gminnych

Marzena Tomasik

14

748455216

Kierownik USC

Dorota Żmudzińska

17

748510957

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Andżelika Sobusiak

12

748510954

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Marta Oniszko-Kielar

29

748510961

Główny Księgowy

Inspektor

Anetta Górnicka

Marta Arendarczyk

 

16

748510956

Podinspektor ds. księgowości podatkowej, egzekucji podatków i opłat lokalnych

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Księgowy

Małgorzata Rak

 

Magdalena Żukowicz

 

Magdalena Gawron

 

22

748855054

Pomoc administracyjna

Inspektor ds. płac i czynszów

Inspektor ds. egzekucji należności gminnych

Monika Żyła

Małgorzata Sroka

Joanna Wiśniewska

18

748510958

KASA - Pomoc administracyjna

Monika Sudora

19

748510978

Inspektor ds. promocji, kultury i sportu oraz ds. obsługi Rady Miasta

Krystyna Szemiel

27

748510977

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Ewa Cichocka

21

748510955

Inspektor ds. działalności gospodarczej oraz ds. zarządzania kryzysowego i oc

Beata Laskowska

13

748510969

Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Anna Markiewicz- Polonieska

23

748855269

Inspektor ds. kadr i zamówień publicznych

Kamila Sławetna-Gulka

24

748510968

Główny Specjalista ds. informatyki

Tomasz Rybiński

25

748510967

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Magdalena Sobańska

 

Małgorzata Magoń

 

 

20

748510963

Podinspektor ds. ochrony środowiska i infrastruktury miejskiej

Pomoc administracyjna ds. leśnictwa

Agnieszka Mazur

 

Łukasz Meljon

30

748510964

Inspektor ds. Inwestycji miejskich

Inspektor ds. Inwestycji miejskich

 Marta Kielar

Piotra Lahutta

28

748510959

Specjalista ds. remontu mieszkaniowego zasobu gminy i ochrony środowiska

Aleksander Lis

15

748510965

Samodzielny referent  ds. zarządzania cmentarzem  komunalnym

Marek Piniek

26

748510966

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP >>

 

Kasa w Urzędzie Miasta:

Przyjmuje należności wpłacane na wszystkie rachunki bankowe Gminy Jedlina-Zdrój bez dodatkowych opłat i prowizji.

Kasa czynna jest:

w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz.: 9.00 – 13.00 (przerwa w godz: 10.45 - 11.00)
we wtorki w godz.: 9.00 – 17.00 (przerwa w godz: 10.45 - 11.00 oraz 14.00 - 14.15)

Terminal w kasie Urzędu - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Urząd Miasta Jedlina-Zdrój uruchomił możliwość dokonywania opłat należności gminnych za pomocą kart płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro).

nr tel. 74/8455-215, 074/8455-216 wew.33

Przyjmowane są następujące opłaty:
- opłata za wieczyste użytkowanie,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- podatek od środków transportu,
- opłata od posiadania psa,
- opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego,
- opłata za czynsz najmu - najemców lokali gminnych, czynsz dzierżawny,
- opłaty skarbowe,
- inne należności wpłacane na konto gminy. W dalszym ciągu mogą Państwo dokonywać wpłat na rachunek bankowy Gminy za pośrednictwem Oddziału Banku Spółdzielczego przy ul. B. Chrobrego 1, czy też w Agencji Banku PKO BP S.A przy ul. Piastowskiej 20.

Za wpłaty w tych bankach pobierana będzie prowizja zgodna z obowiązującymi cennikami opłat.

 

RACHUNKI BANKOWE

Numer rachunku bankowego - 67 1020 5095 0000 5602 0011 2532 w Banku PKO BP S.A o/ I w Wałbrzychu.

Na rachunek dochodów podatkowych i pozostałych dochodów przyjmowane są wpłaty z tytułu:
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- opłat za wydanie dowodu osobistego,
- opłat za wydanie koncesji,
- opłaty skarbowej,
- opłaty z tytułu posiadania psa,
- opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych,
- dzierżawy,
- użytkowania wieczystego,
- czynszu najmu,
- opłat za wodę i wywóz nieczystości.

Numer rachunku bankowego - 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280 w Banku PKO BP S.A o/ I w Wałbrzychu

Na rachunek depozytowy przyjmowane są następujące wpłaty:
- wadium z tytułu udziału w przetargu,
- wpłaty tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów.

 

 

 

Dodatkowe informacje